Το έργο SEAFOODTOMORROW χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στοχεύει να επικυρώσει και να βελτιστοποιήσει τις εμπορικές λύσεις για τη βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής και περιβαλλοντικής υποστήριξης της βιομηχανίας παραγωγής και επεξεργασίας θαλασσινών, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων. Για να επιτύχει τους στόχους του, το έργο χρειάζεται την υποστήριξη και την αλληλεπίδραση των ενδιαφερομένων. Για αυτό το λόγο, θα ήμασταν ευγνώμονες εάν μπορούσατε να αφιερώσετε μερικά λεπτά για να συμπληρώσετε αυτό το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, το οποίο ερευνά τις εκπαιδευτικές ανάγκες στον τομέα των θαλασσινών τροφίμων. Τα σχόλιά σας και η ανατροφοδότηση που θα λάβουμε από σας θα βοηθήσουν ώστε να διαμορφωθεί η εξέλιξη αλλά και το αποτέλεσμα του έργου, εν προκειμένω η ανάπτυξη ενός δωρεάν εργαλείου e-εκμάθησης για τη βιομηχανία των θαλασσινών, εξασφαλίζοντας ότι εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε.

Οι απαντήσεις σας είναι ανώνυμες και θα παραμείνουν εμπιστευτικές.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το  SEAFOODTOMORROW, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.seafoodtomorrow.eu ή επικοινωνήστε με την Alice Tediosi (alice.tediosi@aeiforia.eu)

* 1. Παρακαλώ προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ανήκετε:

* 2. Ποιος είναι ο ρόλος σας στην επιχείρηση/ινστιτούτο:

* 3. Ποιο είναι το μέγεθος της επιχείρησης για την οποία εργάζεστε:

* 4. Σε ποιά χώρα βρίσκεστε:

* 5. Ποια από τις παρακάτω κατηγορίες αντιπροσωπεύει καλύτερα το επίπεδο της εκπαίδευσης που έχετε λάβει;

* 6. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας

* 7. Παρακαλώ προσδιορίστε την ηλικία σας.

* 8. Πώς αποκτήσατε την πλειοψηφία της σχετικής με την εργασία σας γνώση;

* 9. Χρησιμοποιείτε διαδικτυακό (online) εκπαιδευτικό υλικό?

* 10. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε αυτό το διαδικτυακό υλικό;

* 11. Πως θα ορίζατε το επίπεδο της πληροφορίας που αποκτήσατε – κατά την εκπαίδευσή σας ή την πρακτική σας εξάσκηση – για τα παρακάτω αντικείμενα; (Παρακαλώ επιλέξτε μια απάντηση σε κάθε μια από τις παρακάτω γραμμές).

  Εξαιρετικό (1) (2) Ουδέτερο (3) (4) Φτωχό(5) Δεν έχω ακούσει ποτέ για αυτό
Ασφάλεια θαλασσινών τροφίμων (π.χ. χημική μόλυνση στα θαλασσινά/το περιβάλλον, βιολογική μόλυνση)
Ποιότητα θαλασσινών (π.χ. χημική σύνθεση, θρεπτικά οφέλη, αισθητήρια αποδοχή)
Βιωσιμότητα (π.χ. σχέδια πιστοποίησης, σήμα ποιότητας, ανιχνευσιμότητα)
Ανάπτυξη τεχνολογίας (π.χ. χειρισμός θαλασσινών στην επεξεργασία και την παραγωγή)

* 12. Πώς θα περιγράφατε τα ακόλουθα εργαλεία για να λάβετε online πληροφορίες για την ποιότητα, την ασφάλεια και την βιωσιμότητα θαλασσινών; (Παρακαλώ επιλέξτε μια απάντηση σε κάθε μια από τις παρακάτω γραμμές).

  Εξαιρετικό (1)

(2) Ουδέτερο (3) (4) Φτωχό(5) Δε γνωρίζω
Απλά εργαλεία εκμάθησης (π.χ. κείμενο, εικόνες και διαγράμματα)
Υλικό μεταφόρτωσης (download) (π.χ. εγχειρίδια, πίνακες ελέγχου, οδηγίες)
Οπτικοακουστικό υλικό
Διαδικτυακά μαθήματα αλληλεπίδρασης (Webinars) (π.χ. Οπτικοακουστικές τηλεδιασκέψεις, συνομιλία)
Διαδικτυακό λογισμικό ή παιχνίδια εξομοίωσης
Διαδικτυακή (Online) βοήθεια και έμπειρα συστήματα (π.χ. εξατομικευμένη δραστηριότητα εκμάθησης)
Διαδικτυακές (online) ομαδικές δραστηριότητες (πχ. Ομάδες συζήτησης, διάλογος, διαμοιραζόμενες εφαρμογές)

* 13. Μέχρι ποιό σημείο ενδιαφέρεστε, ή θεωρείτε σχετικό να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τα παρακάτω θέματα; (Παρακαλώ επιλέξτε μια απάντηση σε κάθε μια από τις παρακάτω γραμμές).

  Ενδιαφέρομαι πολύ(1)

(2) Ουδέτερος(3) (4) Δεν ενδιαφέρομαι καθόλου(5) Δε γνωρίζω
Τροφή από βιώσιμες πηγές για κατάλληλα ενισχυμένα ψάρια
Ενσωματωμένη πολυτροφική υδατοκαλλιέργεια (IMTA) για τη βιώσιμη παραγωγή υδατοκαλλιέργειας
Εξοικονόμηση ενέργειας και νερού στην επεξεργασία θαλασσινών
Αυτοματοποιημένα συστήματα ανιχνευσιμότητας και ετικέτες ποιότητας
Σχέδια πιστοποίησης της ποιότητας και της ασφάλειας θαλασσινών
Ολοκλήρωση αισθητήρων για τη διαχείριση των συστημάτων παραγωγής θαλασσινών
Στρατηγικές αφαίρεσης μολυσματικών παραγόντων από τα προϊόντα θαλασσινών
Μείωση κινδύνων από επιβλαβή εξάπλωση άλγεων και ανθρώπινου νορβιοϊού στους χώρους παραγωγής οστρακοειδών
Μοντέλα πρόβλεψης για τη διαχείριση μικροβιολογικού κινδύνου
Μείωση νατρίου στα θαλασσινά προϊόντα
Εύπεπτα κατάλληλα προϊόντα θαλασσινών για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού

* 14. Πόσο χρόνος θα ήσασταν πρόθυμος να αφιερώσετε σε μια ημέρα για την e-εκμάθηση προγραμμάτων;

* 15. Παρακαλώ σημειώστε σε ποιό βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με την Online εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα των θαλασσινών. (Παρακαλώ επιλέξτε μια απάντηση σε κάθε μια από τις παρακάτω γραμμές).

  Συμφωνώ απόλυτα(1)

(2) Ουδέτερος(3) (4) Διαφωνώ απόλυτα(5) Δε γνωρίζω
Υπάρχουν διαθέσιμα On-line εκπαιδευτικά εργαλεία /υλικό
Υπάρχουν διαθέσιμα On-line εκπαιδευτικά εργαλεία /υλικό αλλά όχι στη μητρική μου γλώσσα
Υπάρχουν διαθέσιμα On-line εκπαιδευτικά εργαλεία /υλικό αλλά είναι δύσκολη η πρόσβαση ή είναι ακριβά
Υπάρχουν διαθέσιμα On-line εκπαιδευτικά εργαλεία /υλικό αλλά τα περιεχόμενα δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες μου
Υπάρχουν διαθέσιμα On-line εκπαιδευτικά εργαλεία /υλικό αλλά η μορφή τους δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες μου
Υπάρχουν διαθέσιμα On-line εκπαιδευτικά εργαλεία /υλικό αλλά δεν είναι ελκυστικά

* 16. Παρακαλώ καταγράψτε οποιαδήποτε σημαντική πρωτοβουλία κατάρτισης σχετική με τον τομέα των θαλασσινών που γνωρίζετε και είναι σχετική με τις δραστηριότητές σας

T