1. CZĘŚĆ II badań - Partycypacyjne badania terenowe jako analiza grup fokusowych i ankiet

Niektóre pytania mają kilka zamkniętych odpowiedzi. Proszę wybrać te, które najbardziej Państwu odpowiadają, a na pytania otwarte odpowiedzieć zwięźle. Dziękujemy za poświęcony czas.
Zastrzeżenie: Ten projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej. Wsparcie Komisji Europejskiej dla przygotowania niniejszej publikacji nie oznacza poparcia dla jej treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.

Question Title

* 1. Jakie są 3 najpilniejsze problemy środowiskowe w Twojej społeczności lokalnej? (zaznacz maksymalnie 3 odpowiedzi)

Question Title

* 2. Które 3 problemy środowiskowe są najpilniejsze WEDŁUG CIEBIE? (zaznacz maksymalnie 3 odpowiedzi)

Question Title

* 3. Jakie są 3 najpilniejsze według Ciebie problemy środowiskowe związane ze zmianami klimatu? (zaznacz maksymalnie 3 odpowiedzi)

Question Title

* 4. Na jaki temat chciałbyś/chciałabyś się szkolić?

Question Title

* 5. Jakie są najlepsze sposoby promowania działań na rzecz środowiska i klimatu w społeczności lokalnej?

Question Title

* 6. Co mogłoby Cię zmotywować do wzięcia udziału w edukacji ekologicznej?

Question Title

* 7. Czy w ostatnim czasie lub w przeszłości brałeś/aś udział w jakiejś kampanii proekologicznej?

Question Title

* 8. Co mogłoby Cię zmotywować do wzięcia udziału w akcjach ekologicznych?

Question Title

* 9. Czy znasz jakieś przykłady oddolnych, lokalnych działań ekologicznych, które zakończyły się sukcesem?

Question Title

* 10. Czy znasz pojęcie nauki obywatelskiej [ang. citizen science] (badania, w których dane są zbierane przez nieprofesjonalnych badaczy, a następnie przekazywane badaczom/instytucjom/szkołom do wykorzystania z korzyścią dla wszystkich)?

T