La nostra priorità è conoscere i temi e gli argomenti che ti interessano. Ti chiediamo perciò di dedicare qualche minuto del tuo tempo alla compilazione di questo sondaggio, in modo da migliorare costantemente i contenuti delle nostre future newsletter. Ti ringraziamo per la tua disponibilità e per le tue idee!

Számunkra elsődleges fontosságú, hogy megtudjuk, milyen témák és ügyek érdeklik Önt, ezért kérjük, szánjon néhány percet arra, hogy kitöltse ezt a felmérést, hogy folyamatosan javítani tudjuk a jövőbeni hírleveleink tartalmát.
Köszönjük az ötleteiket!


Question Title

* 1. Sei soddisfatto dei contenuti che ricevi nella Newsletter? / Elégedett a hírlevélben kapott tartalommal?

Question Title

* 2. Quanto ritieni utili i contenuti che leggi nella Newsletter? / Mennyire találod hasznosnak a hírlevélben olvasott témákat?

Question Title

* 3. Quali aspetti miglioreresti della newsletter "Info & News"? / Az "Info & News" hírlevél mely részeit szeretné javítani?

Question Title

* 4. Quali argomenti integreresti nella newsletter "Info & News"? / Milyen témákat integrálna az "Info & News" hírlevélbe?

Question Title

* 5. A quali eventi vorresti partecipare prossimamente? /  Milyen eseményeken szeretnél részt venni a közeljövőben?

Question Title

* 6. Quali argomenti vorresti che trattassero i prossimi eventi? / Milyen témákat szeretne látni a következő eseményeken?

T