Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Koja je od ovih izjava istinita?

Question Title

* 2. Koja je od ovih izjava istinita?

Question Title

* 3. Koja je od ovih izjava istinita?

Question Title

* 4. FAST znači:

Question Title

* 5. Što je od navedenog kontraindikacija za rehabilitaciju nakon moždanog udara?

Question Title

* 6. Što je od navedenog jedna od faza rehabilitacije nakon moždanog udara?

Question Title

* 7. Što je od navedenog sastavni dio rehabilitacije nakon moždanog udara?

Question Title

* 8. Što se od sljedećeg može koristiti u svrhu aerobnog treninga?

Question Title

* 9. Što je od navedenog važno za poticanje pridržavanja dugotrajnim intervencijama temeljenih na vježbanju?

Question Title

* 10. Naziv projekta MY WAY znači:

0 od 10 odgovora
 

T