Benvolgut professor,
Li presentem l'enquesta en línia que s'ha elaborat en el marc del projecte europeu, DECODE - DEvelop COmpetences in Digital Era, cofinançat pel programa Erasmus Plus de la Comissió Europea.

L'enquesta té com a objectiu avaluar com les escoles incorporen les tecnologies digitals en les pràctiques docents dels països socis - Itàlia, Espanya, Anglaterra, Finlàndia i Romania - a través de la participació directa dels propis professors. Les seves respostes de ben segur contribuiran a l'èxit de la nostra recerca i la promoció de recursos digitals en entorns educatius.

Les dades recollides són confidencials i s'utilitzaran per a l'ús exclusiu de l'activitat investigadora.

A més, el projecte oferirà un curs de formació gratuït en línia relacionat amb el foment de la competència digital docent. Si vols saber més sobre el projecte, els resultats o aquest curs, ens escriu a: decode@unilink.itdecodecatalunya@gmail.com

Gràcies per la seva col·laboració.

El director científic del projecte
Stefania Capogna 

T