Хора с епилепсия

Молим ви - като човек с епилепсия - да отговорите на това проучване за възможностите за заетост и опита на хората с епилепсия в Европа. Някои въпроси са насочени към вашите индивидуални характеристики и клинични особености, докато други въпроси се отнасят до проблемите на заетостта. Вашите отговори ще бъдат използвани анонимно, за да се подпомогне разработването на програма за обучение на работодатели в рамките на проекта Epilepsy Power. Проектът се финансира по програма "Еразъм+" на Европейския съюз.

T