Screen Reader Mode Icon

Заетост и епилепсия - Висши учебни заведения

Молим ви - като представител на висше учебно заведение - да отговорите на тази анкета относно заетостта на хората с епилепсия. Някои въпроси проверяват общите познания за епилепсията, а други се отнасят до взаимодействието ви с хора с епилепсия. Вашите отговори ще бъдат използвани анонимно, за да се подпомогне разработването на програма за обучение на работодатели в рамките на проекта Epilepsy Power. Отговорите ще бъдат анализирани по отношение на Европейския общ регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 (GPDR). Проектът се финансира по програма "Еразъм+" на Европейския съюз. Ако продължите да попълвате тази анкета, вие давате съгласието си тези данни да бъдат използвани за целите на изследването.
0 отговорили от общо 15
 

T