Witamy!

Uwaga: Niniejszy kwestionariusz wypełnia kierownik ds. BHPiOŚ (bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona środowiska - ang. HSE) zatrudniony w Państwa organizacji. Jeżeli czytelnik niniejszego kwestionariusza nie pełni powyższego stanowiska, będziemy wdzięczni za przekazanie dokumentu kierownikowi ds. BHPiOŚ.


Komisja Europejska prowadzi obecnie badania nad środkami służącymi poprawie efektywności unijnego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS). Skutkiem poprawy efektywności EMAS będzie większa wartość systemu dla organów urzędowych (władz) i organizacji działalności gospodarczej.

Celem niniejszego kwestionariusza jest zbadanie stopnia, w jakim organizacje z certyfikatami ISO 14001 korzystają z tzw. ulg regulacyjnych (ułatwień / zwolnień prawnych lub środków pomocowych asygnowanych przez władze państwowe).

Ulgi regulacyjne związane z normą ISO 14001 służą usprawnieniu i uproszczeniu obowiązków urzędowych, administracyjnych i finansowych, nałożonych na organizacje prowadzące działalność. Ulgi te stanowią jednocześnie formę nagrody za ponaprzeciętny, dobrowolny wkład w poprawę jakości środowiska naturalnego i legalności działalności organizacji na tle przepisów prawa o ochronie środowiska.

Niniejsze badanie obejmuje wyłącznie organizacje, które pomyślnie przeszły certyfikację ISO 14001. Badanie jest całkowicie anonimowe i nie wymaga danych „wrażliwych” (poufnych lub stanowiących tajemnicę). Dane zebrane za pomocą niniejszego kwestionariusza przedstawione będą wyłącznie
w postaci zbiorczego zestawienia wyników z całego badania.

Ankieta zajmuje orientacyjnie ok. 20 minut.

Dziękujemy z góry za pomoc.

EMAS RAVE partners.
 
7% of survey complete.

T