Screen Reader Mode Icon
Ta vprašalnik je bil razvit v okviru projekta MobiTour - Trajnostna mobilnost obalnih turističnih območij in čezmejnega zaledja (financirano iz programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020).

Vprašalnik je anonimni, zbrani podatki bodo obravnavani na agregaten način v skladu s predpisi o zasebnosti in obdelavi podatkov (splošna uredba o varstvu podatkov (EU) 2016/679).

Question Title

* 1. Datum

Datum

Question Title

* 2. Lokacija

Question Title

* 3. Izposojena oprema:

Question Title

* 6. Kakšni so vaši predlogi ali komentarji za izboljšanje opreme in storitve izposoje v prihodnosti?

0 od 6 odgovorjenih
 

T