Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Hur gammal är du?

Question Title

* 2. Vilket kön associerar du dig själv med?

Question Title

* 3. Vilken är den högsta examen du avlagt eller utbildningsnivå du har genomgått?

Question Title

* 4. Har du någon nära släkting med en demensdiagnos?

Question Title

* 5. Vad söker du efter på internet när du letar efter hälsorelaterade ämnen?

Question Title

* 6. För vem söker du hälsorelaterad information?

Question Title

* 7. Behöver du hjälp av andra när du söker information?

Question Title

* 8. Vart söker du efter information? (Fler än ett alternativ är möjligt)

Question Title

* 9. Vilka av följande faktorer hjälper dig att välja vad du ska läsa/lyssna på? (fler än ett alternativ möjligt)

Question Title

* 10. Vilka av följande hjälper dig att bedöma innehållets tillförlitlighet/trovärdighet? (fler än ett alternativ är möjligt)

Question Title

* 11. Skulle du vara intresserad av en kostnadsfri webbportal eller mobilapp (PORTALEN FÖR PERSONLIG LIVSSTIL) , som är särskilt utformad för att tillhandahålla utbildningsmaterial och stöd för att förbättra din livsstil och därmed minska dina hälsorisker?

Question Title

* 12. Om den personliga livsstilsportalen fanns, vilken enhet skulle vara lämpligast för att ta emot innehållet?

Question Title

* 13. Hur ofta skulle du vilja få meddelanden och uppdateringar från personliga livsstilsportalen? Till exempel om nytt innehåll osv.

Question Title

* 14. Vilken typ av innehåll skulle du vilja ha i din PERSONLIGA LIVSSTILSPORTAL?

Question Title

* 15. Rangordna typen av innehåll i ivsstilsportalen med hjälp av siffror från 1 (mest användbart) till 6 (mindre användbart).

Question Title

* 16. Hur lång bör den informativa videon vara enligt din åsikt?

Question Title

* 17. Hur lång bör den podcasts vara enligt din åsikt?

Question Title

* 18. Följande frågor handlar om dina personliga perspektiv på din livsstil. För varje fråga ber vi dig att ange vad som stämmer bäst in på dig. Du kan välja en siffra mellan 1 och 5.

En hälsosam livstil är … viktig för mig

Question Title

* 19. Känner du att du har kontroll över din livsstil?

Question Title

* 20. Att ändra min nuvarande livsstil är ...

Question Title

* 21. Om jag skulle ändra min livsstil skulle det vara ...

Question Title

* 22. Min livsstil påverkar risken att drabbas av hälsoproblem

Question Title

* 23. Min livsstil påverkar risken att utveckla demens

Question Title

* 24. Jag är villig att ändra min livsstil för att minska risken att utveckla demens

Question Title

* 25. Digitala verktyg (t.ex smartklocka eller en mobilapplikation) kan hjälpa mig att träna mer

Question Title

* 26. Digitala verktyg (t.ex smartklocka eller en mobilapplikation) kan hjälpa mig att följa en hälsosam diet

Question Title

* 27. Om du är intresserad av att få uppdateringar om PERSONAL LIFE STYLE PORTAL, vänligen lämna din e-post här

Question Title

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 101017405

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 101017405
0 di 27 risposte
 

T