Het SEAFOODTOMORROW project wordt gesubsidieerd door de Europese Unie. Het project beoogt de validatie en optimalisatie van commerciële oplossingen die de socio-economische en ecologische duurzaamheid van de visproductie en visverwerkende industrie wensen te verbeteren. Tegelijk wil het project ook bijdragen aan het verbeteren van de productkwaliteit en –veiligheid binnen de vissector. Om dit te bereiken heeft het project de steun en input van stakeholders nodig. Daarom zouden we u erg dankbaar zijn mocht u enkele minuten kunnen vrijmaken om deze vragenlijst, die de opleidingsnoden in de vissector onderzoekt, in te vullen. Uw opmerkingen en feedback zullen de voortgang en uitkomst van het project helpen vormgeven, in dit geval de ontwikkeling van een gratis e-learning tool voor de visindustrie, met de garantie dat zijn doel bereikt.

Uw antwoorden zullen anoniem en confidentieel behandeld worden.

Hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Voor meer informatie over SEAFOODTOMORROW, bezoek www.seafoodtomorrow.eu of contacteer Isabelle Sioen (Isabelle.Sioen@ugent.be)

Question Title

* 1. Gelieve aan te duiden tot welke categorie u behoort:

Question Title

* 2. Wat is uw rol binnen het bedrijf/de instelling?

Question Title

* 3. Hoe groot is het bedrijf waarvoor u werkt?

Question Title

* 4. In welk land werkt u?

Question Title

* 5. Welk van de volgende categorieën leunt het dichtst aan bij uw hoogste opleidingsniveau?

Question Title

* 6. Gelieve uw geslacht aan te duiden.

Question Title

* 7. Gelieve uw leeftijd op te geven.

Question Title

* 8. Hoe verwierf u het merendeel van uw werkgerelateerde kennis?

Question Title

* 9. Gebruikt u online tools om u bij te scholen?

Question Title

* 10. Hoe vaak gebruikt u die online tools?

Question Title

* 11. Hoe zou u het informatieniveau dat u verworven heeft – in uw opleiding of in de praktijk op uw werk – van de volgende topics omschrijven? (Gelieve een antwoord aan te duiden in elke rij)

  Zeer goed (1) (2) Neutraal (3) (4) Onvoldoende(5) Nooit van gehoord
Voedselveiligheids-aspecten van vis (bv. chemische contaminatie in vis/milieu, biologische contaminatie)
Viskwaliteit (bv. chemische samenstelling, nutritionele voordelen, sensorische aanvaardbaarheid)
Duurzaamheid (bv. certificatieschema’s, etikettering, traceerbaarheid)
Technologie-ontwikkeling (bv. afhandeling van vis in verwerking en productie)

Question Title

* 12. Hoe zou u de volgende online formats voor informatie over viskwaliteit, -veiligheid en –duurzaamheid omschrijven? (Gelieve een antwoord aan te duiden in elke rij)

  Zeer goed (1) (2) Neutraal (3) (4) Onvoldoende(5) Weet ik niet
Eenvoudig leermateriaal (bv. teksten, afbeeldingen en grafieken)
Downloadbare informatie (bv. handleidingen, checklijsten, richtlijnen)
Audiovisuele materialen
Webinars (bv. video-audio conferenties, chat-gebaseerd)
Online software of simulatiespellen
Online hulp en expert- systemen (bv. individueel begeleide activiteit)
Online groepsactiviteiten (bv. discussieforums, chat, gedeelde apps)

Question Title

* 13. In welke mate bent u geïnteresseerd in, of beschouwt u het als relevant om meer informatie te ontvangen over de onderwerpen hieronder opgelijst? (Gelieve een antwoord aan te duiden in elke rij)

  Zeer geïnteresseerd (1) (2) Neutraal(3) (4) Niet geïnteresseerd (5) Weet ik niet
Voeder van duurzame bronnen voor het kweken van aangerijkte vis
Geïntegreerde multi-trophische aquacultuur (IMTA) voor duurzame aquacultuur-productie
Methodes voor energie- en waterbesparing in de visverwerkende industrie
Geautomatiseerde traceersystemen en kwaliteitslabels
Certificatieschema’s voor viskwaliteit en -veiligheid
Sensorintegratie voor de begeleiding van visproductiesystemen
Strategieën om contaminanten te verwijderen uit visproducten
Risicobeperking van schadelijke algenbloei en menselijk norovirus in schaaldierproductiegebieden
Voorspellende modellen voor microbiologisch risicomanagement
Zoutverlaging in visproducten
Ontwikkeling van nieuwe visproducten voor specifieke bevolkingsgroepen

Question Title

* 14. Hoeveel tijd zou u aan e-learning programma’s willen spenderen in een dag?

Question Title

* 15. Gelieve aan te duiden in welke mate u al dan niet akkoord bent met de volgende stellingen met betrekking tot het online educatief aanbod en opleidingen in de vissector. (Gelieve een antwoord per rij aan te duiden).

  Volledig akkoord
(1)
(2) Neutraal
(3)
(4) Volledig niet akkoord
(5)
Ik weet het niet
On-line opleidingsmiddelen/-materialen zijn beschikbaar
On-line opleidingsmiddelen/-materialen zijn beschikbaar maar niet in mijn moedertaal
On-line opleidingsmiddelen/-materialen zijn beschikbaar maar moeilijk te bekomen of duur
On-line opleidingsmiddelen/-materialen zijn beschikbaar maar de inhoud voldoet niet aan mijn noden
On-line opleidingsmiddelen/-materialen zijn beschikbaar maar de vorm voldoet niet aan mijn noden
On-line opleidingsmiddelen/-materialen zijn beschikbaar maar onaantrekkelijk

Question Title

* 16. Gelieve hier nuttige opleidingen met betrekking tot de vissector op te sommen waarvan u op de hoogte bent en die relevant zijn voor uw werk.

T