SEAFOODTOMORROW er finansiert av EU og har som målsetning å validere og optimere kommersielle løsninger for bedre sosioøkonomisk og miljømessig bærekraft i sjømatindustrien, og samtidig bidra til produktkvalitet og -sikkerhet. For å oppnå dette behøver prosjektet støtte og innspill fra interessenter. Vi vil i den anledning sette stor pris på om du kan avse noen minutter til å svare på dette spørreskjemaet. Spørsmålene fokuserer på opplæringsbehov i sjømatnæringen. Dine kommentarer og tilbakemeldinger vil bidra i utviklingen av et kostnadsfritt e-læringsverktøy tilpasset sjømatindustrien.

Dine svar er anonyme og vil forbli konfidensielle.

Tusen takk for hjelpen.

For ytterligere informasjon om SEAFOODTOMORROW, besøk www.seafoodtomorrow.eu eller ta kontakt med Alice Tediosi (alice.tediosi@aeiforia.eu).

Question Title

* 1. Vennligst oppgi hvilken del av næringen du tilhører:

Question Title

* 2. Hvilken rolle har du i selskapet?

Question Title

* 3. Hva er størrelsen på virksomheten du jobber for?

Question Title

* 4. I hvilket land holder du til?

Question Title

* 5. Hvilken av de følgende kategoriene representerer best ditt utdanningsnivå?

Question Title

* 6. Vennligst oppgi ditt kjønn.

Question Title

* 7. Vennligst oppgi din alder.

Question Title

* 8. Hvordan har du oppnådd mesteparten av dine jobbrelaterte kunnskaper?

Question Title

* 9. Bruker du internettressurser til læringsformål?

Question Title

* 10. Hvor ofte bruker du slike nettressurser?

Question Title

* 11. Hvordan vil du definere nivået på informasjon du fikk – gjennom utdanningen din eller opplæring på jobb - om følgende temaer? (Vennligst merk ett svar i hver rad).

  Utmerket (1) (2) Nøytral (3) (4) Dårlig(5) Aldri hørt om det
Sjømatsikkerhet (f.eks. kjemisk forurensing i sjømat/miljø, biologisk forurensing)
Sjømatkvalitet (f.eks. kjemisk sammensetning, ernæringsmessige fordeler, sensorisk aksept)
Bærekraft (f.eks. sertifiseringsordninger, merking, sporbarhet)
Teknologisk utvikling (f.eks. håndtering av sjømat i prosessering og produksjon)

Question Title

* 12. Hvordan vil du beskrive de følgende nettbaserte måtene å innhente informasjon om sjømatkvalitet, sikkerhet og bærekraft? (Vennligst merk ett svar i hver rad).

  Utmerket (1) (2) Nøytral (3) (4) Dårlig(5) Vet ikke
Enkle læringsressurser (f.eks. tekst, bilder og tabeller)
Nedlastbart materiale (f.eks. manualer, huskelister, retningslinjer)
Audio-videomateriell
Webinarer (f.eks. video-audio konferanser, chatbasert)
Online programvare eller simuleringsspill
Online hjelp og ekspertsystemer (f.eks. individuell veiledning)
Online gruppeaktiviteter (f.eks. diskusjonsforum, chat, delte applikasjoner)

Question Title

* 13. I hvilken grad er du interessert i, eller vurderer det som relevant, å motta mer informasjon om emnene i listen nedenfor? (Vennligst merk ett svar i hver rad).

  Veldig interessert(1) (2) Nøytral(3) (4) Ikke interessert(5) Vet ikke
Bærekraftige fôr og fôrkilder for oppdrett av fisk med ønskede/forbedrede ernæringsmessige kvaliteter
Integrert Multitrofisk Akvakultur (IMTA) for bærekraftig oppdrett
Energi- og vannbesparelser i sjømatprosessering
Automatiserte sporbarhetssystemer og kvalitetsmerking
Sertifiseringsordninger for sjømatkvalitet og -sikkerhet
Integrering av sensorer for styring av produksjonssystemer for sjømat
Strategier for å fjerne forurensende stoffer fra sjømatprodukter
Reduksjon av risiko fra skadelig algeoppblomstring og norovirus i produksjonsområder for skalldyr
Prediktiv modellering for mikrobiologisk risikohåndtering
Natriumreduksjon i sjømatprodukter
Fordøyelige skreddersydde sjømatprodukter til bestemte befolkningsgrupper

Question Title

* 14. Hvor mye tid er du villig til å bruke på e-læringsprogrammer i løpet av en dag?

Question Title

* 15. Vennligst oppgi i hvilken grad du er enig eller uenig i følgende påstander om opplæringstilbud på nett i sjømatsektoren. (Vennligst merk ett svar i hver rad).

  Helt enig(1) (2) Nøytral(3) (4) Helt uenig(5) Vet ikke
Online opplæringsverktøy/-materiell er tilgjengelig
Online opplæringsverktøy/-materiell er tilgjengelig men ikke på mitt morsmål
Online opplæringsverktøy/-materiell er tilgjengelig men dyrt eller vanskelig å få adgang til
Online opplæringsverktøy/-materiell er tilgjengelig men innholdet tilfredsstiller ikke mine spesifikke behov
Online opplæringsverktøy/-materiell er tilgjengelig men formatet tilfredsstiller ikke mine spesifikke behov
Online opplæringsverktøy/-materiell er tilgjengelig men ikke attraktive

Question Title

* 16. Vennligst oppgi nyttige opplæringsinitiativer relatert til sjømatsektoren som du kjenner til og som er relevant for dine aktiviteter.

T