Avrupa Birliği tarafından finanse edilen SEAFOODTOMORROW projesinin amacı, deniz ürünleri üretim ve işleme endüstrisinin sosyoekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğini geliştirmek için ticari çözümleri doğrulamak ve optimize etmek, ürün kalitesi ve güvenliğine katkıda bulunmaktır. Bu hedeflere ulaşmak için proje, paydaşların desteğine ve girdiye ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, deniz ürünleri sektöründe eğitim ihtiyaçlarını araştıran bu web tabanlı anketi tamamlamak için birkaç dakikayı ayırabiliyorsanız çok minnettar oluruz. Yorumlarınız ve geri bildirimleriniz, projenin ilerlemesine ve sonuçlarının şekillendirilmesine ve böylece deniz ürünleri endüstrisi için ücretsiz bir e-öğrenme aracı geliştirilmesi ve bunun amaca uygun olmasını sağlamaya yardımcı olacaktır.

Cevaplarınız isimsiz olacaktır ve gizli tutulacaktır.

SEAFOODTOMORROW projesi hakkında daha fazla bilgi almak için www.seafoodtomorrow.eu internet adresini ziyaret edebilir veya Alice Tediosi (alice.tediosi@aeiforia.eu) ile iletişime geçebilirsiniz.

Question Title

* 1. Lütfen hangi kategoriye ait olduğunuzu belirtin:

Question Title

* 2. Şirketinizdeki / kurumunuzdaki göreviniz nedir?

Question Title

* 3. Çalıştığınız işletmenin büyüklüğü nedir?

Question Title

* 4. Hangi ülkede bulunuyorsunuz?

Question Title

* 5. Aşağıdaki kategorilerden hangisi eğitim seviyenizi en iyi temsil ediyor?

Question Title

* 6. Lütfen cinsiyetinizi belirtin.

Question Title

* 7. Lütfen yaşınızı belirtin.

Question Title

* 8. İşle ilgili bilginizin çoğunluğunu nasıl elde ettiniz?

Question Title

* 9. Öğrenim amaçlı çevrimiçi (online) materyal kullanıyor musunuz?

Question Title

* 10. Bu çevrimiçi (online) materyalleri ne sıklıkla kullanıyorsunuz?

Question Title

* 11. Aşağıdaki konularda -eğitimde veya iş yerindeki eğitiminizde- edindiğiniz bilgi düzeyini nasıl tanımlarsınız? (Lütfen her satıra bir cevap verin).

  Mükemmel (1) (2) Nötr (3) (4) Zayıf(5) Hiç duymadım
Deniz ürünlerinin güvenliği (ör. Deniz ürünlerindeki / kimyasal kontaminasyon, biyolojik kontaminasyon)
Deniz ürünlerinin kalitesi (ör. Kimyasal bileşim, beslenme yararları, duyusal kabul edilebilirlik)
Sürdürülebilirlik (ör. Sertifikasyon planları, etiketleme, izlenebilirlik)
Teknoloji geliştirme (ör. işleme ve üretimde deniz ürünlerinin taşınması)

Question Title

* 12. Deniz ürünlerinin kalitesi, güvenliği ve sürdürülebilirliği hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki çevrimiçi (online) formatları nasıl tanımlarsınız? (Lütfen her satıra bir cevap verin).

  Mükemmel (1) (2) Nötr (3) (4) Zayıf(5) Bilmiyorum
Basit öğrenme kaynakları (ör. Metin, resim ve çizelgeler)
İndirilebilir materyaller (ör. kılavuzlar, kontrol listeleri, rehberler
Ses ve görüntü materyalleri
Web seminerleri (ör. Görüntülü sesli konferanslar, sohbet tabanlı)
Online yazılım veya simülasyon oyunları
Çevrimiçi yardım ve uzman sistemleri (ör. Bireysel dersli etkinlik)
Çevrimiçi grup etkinlikleri (ör. Tartışma forumları, sohbet, paylaşılan uygulamalar)

Question Title

* 13. Aşağıda listelenen konular ile ne ölçüde ilgileniyorsunuz veya hangileri hakkında daha fazla bilgi almayı uygun buluyorsunuz? (Lütfen her satıra bir cevap verin).

  Çok ilgiliyim(1) (2) Nötr(3) (4) İlgilenmiyorum(5) Bilmiyorum
Talebe uygun üretilmiş takviye edilmiş balık için sürdürülebilir kaynaklardan yem
Sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği için Entegre Edilmiş Multi Trofik Balık Yetiştiriciliği (IMTA)
Su ürünlerinin işlenmesinde enerji ve su tasarrufu
Otomatik izlenebilirlik sistemleri ve kalite etiketleri
Deniz ürünlerinin kalitesi ve güvenliği için sertifikasyon planları
Deniz ürünleri üretim sistemlerinin yönetimi için sensörlerin entegrasyonu
Deniz ürünlerindeki kirletici maddelerin giderilmesine yönelik stratejiler
Kabuklu deniz ürünleri üretim alanlarında zararlı alg çiçeklerinden ve insan norovirüsünden kaynaklanan risklerin azaltılması
Mikrobiyolojik tehlike yönetimi için tahmini modelleme
Deniz ürünlerinde sodyum azaltımı
Özel popülasyon grupları için sindirilebilir talebe uygun üretilmiş deniz ürünleri

Question Title

* 14. E-öğrenme programlarında bir günde ne kadar vakit geçirmeye istekli olursunuz?

Question Title

* 15. I Lütfen deniz ürünleri sektöründe çevrimiçi eğitim sağlama ve eğitim ile ilgili aşağıdaki ifadelere ne ölçüde katıldığınızı veya katılmadığınızı belirtin. (Lütfen her satıra bir cevap verin).

  Katılıyorum(1) (2) Nötr(3) (4) Katılmıyorum(5) Bilmiyorum
Çevrimiçi eğitim araçları / materyalleri mevcuttur
Çevrimiçi eğitim araçları / materyalleri mevcuttur ancak ana dilimde değil
Çevrimiçi eğitim araçları / materyalleri mevcuttur ancak erişilmesi zordur veya pahalıdır
Çevrimiçi eğitim araçları / materyalleri mevcuttur, ancak içerikleri özel ihtiyaçlarım için tatmin edici değildir
Çevrimiçi eğitim araçları / materyalleri mevcut ancak formatı benim özel ihtiyaçlarım için tatmin edici değildir
Çevrimiçi eğitim araçları / materyalleri mevcuttur ancak cazip değildir

Question Title

* 16. Lütfen, bildiğiniz ve faaliyetlerinizle ilgili olan deniz ürünleri sektörü ile ilgili değerli eğitim girişim(ler)ini listeleyiniz.

T