SEAFOODTOMORROW to międzynarodowy projekt finansowany przez Unię Europejską, którego celem jest stworzenie i optymalizacja profesjonalnych rozwiązań zmierzających do poprawy zrównoważonego rozwoju socjoekonomicznych i środowiskowych aspektów produkcji surowców pochodzenia wodnego oraz procesów ich przetwarzania, które w przyszłości mają się przyczynić do poprawy jakości i bezpieczeństwa produktów. Do osiągnięcia tego celu niezbędne będzie wsparcie i udział zainteresowanych stron (producentów i konsumentów). Dlatego będziemy wdzięczni, jeśli zechcą Państwo poświęcić kilka minut i wypełnić internetowy kwestionariusz, który bada potrzeby edukacyjne w sektorze produkcji żywności pochodzenia wodnego. Państwa komentarze i informacje pomogą nam w kształtowaniu postępów i wyników projektu, w tym przypadku w opracowaniu bezpłatnego i użytecznego narzędzia do e-learningu dla przedstawicieli branży.

Państwa odpowiedzi są anonimowe i poufne.

Serdecznie dziękujemy za współpracę

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o projekcie SEAFOODTOMORROW, zapraszamy do odwiedzenia strony www.seafoodtomorrow.eu lub do kontaktu z Alice Tediosi (alice.tediosi@aeiforia.eu)

Question Title

* 1. Proszę zaznaczyć do której kategorii Pan/Pani należy:

Question Title

* 2. Jaka jest Pana/Pani rola w przedsiębiorstwie/instytucji?

Question Title

* 3. Jak duże jest przedsiębiorstwo, dla którego Pan/Pani pracuje?

Question Title

* 4. W jakim kraju Pan/Pani pracuje?

Question Title

* 5. Jakie jest Pana/Pani wykształcenie?

Question Title

* 6. Proszę określić swoją płeć.

Question Title

* 7. Proszę określić swój wiek. ..... lat

Question Title

* 8. W jaki sposób Pan/Pani uzyskał/a wiedzę związaną z wykonywaną pracą?

Question Title

* 9. Czy używa Pan/Pani materiałów on-line w celu kształcenia?

Question Title

* 10. Jak często używa Pan/Pani materiałów on-line?

Question Title

* 11. Jak określi Pan/Pani poziom uzyskanej informacji – na podstawie wykształcenia lub stażu pracy – odnośnie poniższych zagadnień? (Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź w każdym rzędzie).

  Bardzo dobry (1) (2) Obojętny (3) (4) Słaby (5) Nigdy o tym nie słyszałem/am
Bezpieczeństwo żywności pochodzenia wodnego (np. zanieczyszczenia chemiczne, fizyczne i biologiczne)
Jakość żywności pochodzenia wodnego (np. skład chemiczny, korzyści żywieniowe, akceptacja sensoryczna)
Zrównoważony rozwój (np. procedury certyfikacji, znakowanie, identyfikacja)
Rozwój technologii (np. produkcji, przetwarzania)

Question Title

* 12. Jak określi Pan/Pani przydatność następujących sposobów pozyskania informacji on-line o jakości, bezpieczeństwie i zrównoważonym rozwoju żywności pochodzenia wodnego? (Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź w każdym rzędzie).

  Bardzo dobry (1) (2) Obojętny (3) (4) Słaby(5) Nie wiem
Bezpośrednie źródła naukowe (np. tekst, zdjęcia, wykresy)
Materiały do pobrania (np. podręczniki, przewodniki, instrukcje postępowania)
Materiały audio-video
Spotkania w sieci (np. video i/lub audio konferencje, czaty)
Oprogramowanie lub gry symulacyjne on-line
Pomoc i zespoły eksperckie on-line (np. zajęcia indywidualne)
Aktywność w grupach on-line (np. fora dyskusyjne, czat, udostępniane aplikacje)

Question Title

* 13. W jakim stopniu Pan/Pani był/byłaby zainteresowana uzyskaniem kolejnych informacji o poniższych zagadnieniach? (Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź w każdym rzędzie).

  Bardzo (1) (2) Obojętne(3) (4) Wcale(5) Nie wiem
Opracowanie pasz na bazie składników pozyskiwanych ze zrównoważonych źródeł w celu fortyfikacji ryb
Zintegrowany system wielogatunkowej hodowli (IMTA) dla zrównoważonej akwakultury
Obniżenie zużycia energii i wody w produkcji żywności pochodzenia wodnego
Zautomatyzowane systemy identyfikacji i znakowania jakości
Procedury certyfikacji jakości i bezpieczeństwa żywności pochodzenia wodnego
Integracja pomiarów do zarządzania systemami produkcji żywności pochodzenia wodnego
Strategie usuwania zanieczyszczeń z żywności pochodzenia wodnego
Ograniczenie ryzyka ze strony szkodliwych zakwitów alg i ludzkich norowirusów dla produkcji skorupiaków
Wykorzystanie modeli w zarządzaniu zagrożeniami mikrobiologicznymi
Redukcja zawartości sodu w produkcji żywności pochodzenia wodnego
Wytworzenie żywności pochodzenia wodnego dostosowanej dla specyficznych grup ludzi

Question Title

* 14. Ile czasu w ciągu dnia Pan/Pani mógłby/mogłaby poświęcić dla poszerzania wiedzy w ramach e-learningu?

Question Title

* 15. Proszę wskazać w jakim stopniu zgadza się / nie zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi świadczenia usług edukacyjnych i szkoleń on-line w sektorze produkcji żywności pochodzenia wodnego. (Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź w każdym rzędzie).

  Całkowicie się zgadzam  (1) (2) Jest mi to obojętne (3) (4) Całkowicie się nie zgadzam (5) Nie wiem
Narzędzia/materiały szkoleniowe on-line są dostępne
Narzędzia/materiały szkoleniowe on-line są dostępne, ale nie w moim ojczystym języku
Narzędzia/materiały szkoleniowe on-line są dostępne, ale dostęp do nich jest są zbyt trudny lub drogi
Narzędzia/materiały szkoleniowe on-line są dostępne, ale ich zawartość nie jest satysfakcjonująca dla moich potrzeb
Narzędzia/materiały szkoleniowe on-line są dostępne, ale ich rodzaj nie jest satysfakcjonujący dla moich potrzeb
Narzędzia/materiały szkoleniowe on-line są dostępne, ale mało atrakcyjne

Question Title

* 16. Proszę wymienić różne cenne inicjatywy szkoleniowe (związane z sektorem produkcji żywności pochodzenia wodnego), które Pan/Pani zna i są istotne dla Państwa działalności.

T