Projekt SEAFOODTOMORROW financovaný Evropskou unií má za cíl ověřit a optimalizovat komerční řešení pro zlepšení socioekonomické a environmentální udržitelnosti odvětví produkce a zpracování mořských plodů a současně přispět k zajištění kvality a bezpečnosti produktů. K dosažení těchto cílů potřebuje projekt podporu a sběr dat od zúčastněných stran. Pro naplnění zamýšlených cílů Vám budeme tedy velmi vděční, když nám věnujete několik minut při vyplňování tohoto webového dotazníku, který hodnotí vzdělávací potřeby v odvětví mořských plodů. Vaše připomínky a zpětná vazba pomohou ovlivnit průběh a výsledky projektu, v tomto případě vytvoření bezplatného nástroje e-learningu pro odvětví mořských plodů, tak aby byl nástroj účelný.

Vaše odpovědi jsou anonymní a bude s nimi zacházeno jako s důvěrnými.

Velice děkujeme za vaši spolupráci.

Více informací o SEAFOODTOMORROW najdete na www.seafoodtomorrow.eu nebo kontaktujte Alice Tediosi (alice.tediosi@aeiforia.eu).

Question Title

* 1.  Uveďte, do kterého sektoru patříte:

Question Title

* 2. Jakou máte pozici ve společnost / instituci?

Question Title

* 3. Jaká je velikost podniku, pro který pracujete?

Question Title

* 4.  V jaké zemi žijete?

Question Title

* 5. Která z následujících kategorií nejlépe reprezentuje vaši úroveň vzdělání

Question Title

* 6. Uveďte prosím vaše pohlaví.

Question Title

* 7. Uveďte prosím svůj věk.

Question Title

* 8. Jak jste získali většinu vašich pracovních znalostí?

Question Title

* 9. Používáte materiály online pro své vzdělávání?

Question Title

* 10. Jak často používáte tyto online materiály?

Question Title

* 11. Jak byste definoval úroveň informací, které jste získali - ve vašem vzdělávání nebo školení v práci - o následujících tématech? (Zadejte prosím jednu odpověď v každém řádku):

  Vynikající (1) (2) Neutrální (3) (4) Špatná(5) Nevím (6)
Bezpečnost mořských plodů (např. chemická kontaminace mořských plodů / prostředí, biologická kontaminace)
Kvalita mořských plodů (například chemické složení, nutriční výhody, senzorická přijatelnost)
Udržitelnost (např. systémy certifikace, označování, dosledovatelnost)
Vývoj technologie (např. manipulace s mořskými plody při zpracování a výrobě)

Question Title

* 12. Jak byste popsali následující online formáty pro získání informací o kvalitě, bezpečnosti a udržitelnosti mořských plodů? (Zadejte prosím jednu odpověď v každém řádku)

  Vynikající (1) (2) Neutrální (3) (4) Špatná(5) Nevím (6)
Jednoduché prostředky pro učení (například text, obrázky a grafy)
Materiály ke stažení (například příručky, kontrolní seznamy, pokyny)
Audio-video materiály
Webové semináře (například video-audio konference, chat)
Online software nebo simulační hry
Online pomoc a odborné systémy (např. individuálně trénovaná činnost)
Online skupinové aktivity (např. diskusní fóra, chat, sdílené aplikace)

Question Title

* 13. Do jaké míry máte zájem, nebo považujete za relevantní získávat více informací o tématech uvedených níže? (Zadejte prosím jednu odpověď v každém řádku)

  Velmi mě to zajímá(1) (2) Neutrální(3) (4) Mimo můj zájem(5) Nevím
Krmivo z udržitelných zdrojů pro fortifikované ryby na míru
Integrovaná multi trofická akvakultura (IMTA) pro udržitelnou produkci akvakultury
Úspory energie a vody při zpracování mořských plodů
Automatizované systémy sledovatelnosti a značky kvality
Systémy certifikace kvality a bezpečnosti mořských plodů
Integrace senzorů pro řízení systémů produkce mořských plodů
Strategie odstraňování kontaminantů z mořských plodů
Snížení rizik škodlivých květů řas a lidského noroviru v produkčních oblastech měkkýšů
Prediktivní modelování pro řízení mikrobiologických rizik
Snižování obsahu sodíku v mořských plodech
Jedlé mořské plody na míru pro konkrétní populační skupiny

Question Title

* 14. Kolik času byste chtěl věnovat během jednoho dne e-learningovým programům?

Question Title

* 15. Uveďte, do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s těmito sděleními týkajícími se online vzdělávání a školení v odvětví mořských plodů. (Zadejte prosím jednu odpověď v každém řádku)

  Naprosto souhlasím (1) (2) Neutrálně (3) (4) Naprosto nesouhlasím (5) Nevím
On-line školící nástroje/materiály jsou běžně dostupné
On-line školící nástroje/materiály jsou dosažitelné, ale nikoliv v mém rodném jazyce
On-line školící nástroje/materiály jsou dosažitelné, ale s obtížným přístupem nebo drahé
On-line školící nástroje/materiály jsou dosažitelné, ale obsahy nejsou uspokojivé pro mé specifické potřeby
On-line školící nástroje/materiály jsou dosažitelné, ale formát není uspokojivý pro mé specifické potřeby
On-line školící nástroje/materiály jsou dosažitelné, ale neatraktivně zpracované

Question Title

* 16. Uveďte prosím veškeré užitečné iniciativy týkající se školení v odvětví mořských plodů, které jsou relevantní pro vaši práci

T