Obrazac za prijavu

Ovaj obrazac služi nam kako bismo prikupili osnovne informacije o sudionicima koji su pristali sudjelovati u istraživanju koje provodimo u sklopu SCoopConSS projekta.

Cilj provedbe polu-strukturiranih intervjua je identificirati elemente koje treba imati program osposobljavanja koji ćemo razviti u sklopu SCoopConSS projekta kako bi odgovarao potrebama nastavnika srednjih strukovnih škola. Osposobljavanje će se provesti u svrhu jačanja kompetencija profesora o zadrugama kao pravnom obliku i specifičnostima poslovanja zadruga, koristeći se pritom suradničkim i projektno orijentiranim metodama podučavanja, principima otvorenog obrazovanja i multidisciplinarnim pristupom podučavanju te drugim inovativnim metodama.

Sudjelovanje u polu-struktiriranom intervjuu je dobrovoljno.

Podatci koje prikupimo koristiti će se u svrhu analize postojeće situacije, u istraživačke svrhe i u svrhu evaluacije projekta.

Svi osobni podatci biti će tretirani u skladu s Izjavom o privatnosti za zaštitu osobnih podataka.

Question Title

* 1. Privatnost

Question Title

* 2. Ime i prezime

Question Title

* 3. Navedite naziv obrazovne/ih ustanove/a u kojoj/ima predajete

Question Title

* 4. Navedite smjerove kojima predajete

Question Title

* 5. Spol

Question Title

* 6. Email

Question Title

* 7. Samoprocjena znanja engleskog jezika

Question Title

* 8. Zemlja stanovanja:

Question Title

* 9. Molim označite uz koji segment ekonomije se veže predmet koji predajete:

Question Title

* 10. Što vas motivira na sudjelovanje u SCoopConSS istraživanju? Što očekujete da ćete dobiti sudjelovanjem u projektu?

0 di 10 risposte
 

T