Over HIRA

Het DAN Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) programma is opgezet om jou te helpen bij het identificeren en verkleinen van de risico’s voortkomend uit jouw bedrijfsvoering. Dit programma is een aanpassing van alom erkende HIRA toepassingen in de vliegtuigindustrie, geneeskunde, fabricageprocessen en op andere terreinen, maar ook door diensten betreffende burgerveiligheid over de hele wereld. DAN heeft het programma aangepast aan de werkelijke zorgen van duikprofessionals en biedt een realistisch en pragmatisch assessment van risico’s en strategieën om die te verminderen.

DAN’s HIRA programma is een fundamenteel onderdeel van DAN’s werk om in de duikgemeenschap een cultuur van veiligheid te bevorderen; de waarde en het nut ervan worden ondersteund door deskundigen op dit gebied met daarnaast het volledige gewicht van DAN wereldwijd.Over HIRA Level 1 voor duikbedrijven

Er bestaan drie graden binnen het DAN HIRA programma: HIRA Level 1, HIRA Level 2 en HIRA Level 3. Als duikbedrijf en DAN (Club of Business) lid kun je op ieder niveau meedoen. Om te voldoen aan HIRA Level 1 moet je deze online self-assessment invullen. Op dit niveau wordt er van je geëist dat je een basistraining en – materialen hebt om verwondingen te behandelen en actieplannen hebt voor het afhandelen van noodgevallen.

Het is belangrijk daarbij op te merken dat deelname aan het programma geheel gebaseerd is op een woord-van-eer systeem. Om effectief te kunnen zijn en jou voordelen te kunnen opleveren is het van vitaal belang dat je dit serieus oppakt en eerlijke antwoorden geeft.

Als je vragen hebt over dit assessment, e-mail ons dan op hira@daneurope.org


Question Title

* 1. Naam bedrijf

Question Title

* 2. Uw Email adres

Question Title

* 3. Uw DAN lidmaatschapsnummer

Question Title

* 4. Training
Certificering in eerstehulp en reanimatie zijn vereist. Bevestig door een vinkje te zetten in de vakjes hieronder dat tenminste twee stafleden de vereiste, geldige documenten hebben, zo niet verlaat dan deze vragenlijst en kom naar dit assessment terug als de training afgerond is.

Question Title

* 5. Training 2
Certificering in het toedienen van zuurstof bij duikongevallen is vereist. Bevestig door een vinkje te zetten in de vakjes hieronder dat tenminste twee stafleden de vereiste, geldige documenten hebben, zo niet sla de voortgang op en kom naar de assessment terug als de training afgerond is.

Question Title

* 6. Uitrusting
Het is ook noodzakelijk dat je een eerstehulpkoffer bezit of tot
je beschikking hebt op de plaatsen waar je lesgeeft of duikt. Bevestig dit door het zetten van een vinkje in de vakjes hieronder

Question Title

* 7. Uitrusting 2
Je moet een zuurstofset bezitten of tot je beschikking hebben op
alle duik- en opleidingslocaties. Bevestig dit door het zetten van een vinkje in de vakjes hieronder

Question Title

* 8. Standaard Bedrijfsprocedures
Bevestig alsjeblieft dat je geschreven standaard bedrijfsprocedures voor het onderstaande hebt ontwikkeld:

Question Title

* 9. Nood Actie Plannen
Bevestig dat je een schriftelijk nood actie plan hebt voor ieder van onderstaande:
Voor richtlijnen voor het ontwikkelen van je eigen aan jou aangepaste plan klik hier.

Question Title

* 10. Verzekering
Voor HIRA Level 1, moeten duikcentra en /of -bedrijven een algemene aansprakelijkheidsverzekering hebben. Alle duikprofessionals die voor het bedrijf werken, moeten gedekt zijn door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ofwel als individu ofwel onder een groepsverzekering. Vink alles af wat van toepassing is.

Question Title

* 11. Overeenkomstig de GDPR betreffende opslag van persoonsgegevens (Reg. EU n.679/2016):

Gefeliciteerd!

Je hebt deelgenomen aan HIRA niveau 1.
Een HIRA teamlid, zal de antwoorden evalueren en je zo snel mogelijk contacteren.
Als aan alle voorwaarden voldaan is, ontvang je een zelfevaluatie HIRA level 1 certificaat .

T