Screen Reader Mode Icon
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Polski
  • Português
Europejscy Partnerzy Społeczni Sektora Obuwniczego, Europejskie Związki Zawodowe oraz Europejska Konfederacja Przemysłu Obuwniczego (CEC) wraz z Włoskim Stowarzyszeniem Przemysłu Obuwniczego Assocalzaturifici pracują nad projektem mającym na celu przyciągnięcie i zatrzymanie młodych pracowników w sektorze obuwniczym.
W badaniu i ankiecie przeprowadzonej wśród zainteresowanych stron z branży obuwniczej stwierdzono, że jednym ze wskaźników mających pozytywny wpływ na zatrudnienie osób w firmie obuwniczej byłaby możliwość udziału w szkoleniu przeprowadzonym przez mentora wewnętrznego.

Rzeczywiście, istnieje powszechna zgoda pomiędzy zainteresowanymi stronami z poszczególnych sektorów na poziomie europejskim, że mentoring, gdy jest skutecznie wdrażany w miejscu pracy, ma wiele pozytywnych skutków i korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron (pracodawców, mentorów i pracowników) oraz sprzyja zdolności do zatrudnienia, rozwojowi kariery, a także może wykorzystać wiedzę starszych pracowników i utrzymać ich motywację.

W ramach tego projektu partnerzy chcieliby ustalić podstawy i określić wykonalność Systemu certyfikacji mentorskiej w celu promowania mentoringu w przemyśle obuwniczym jako środka ułatwiającego włączenie nowych pracowników do przedsiębiorstwa. Proces certyfikacji mógłby zostać uznany przez przemysł, partnerów społecznych i podmioty świadczące usługi w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, przy czym te ostatnie tylko wtedy, gdyby były zaangażowane w ofertę szkoleniową.
W pierwszej kolejności rozpoczynamy badanie, aby uzgodnić definicję profilu mentora, a następnie rozważyć opracowanie procesu certyfikacji.

Część informacji zawartych w tym badaniu została opracowana w ramach poprzedniego projektu edukacyjnego[1] współfinansowanego przez Unię Europejską.

Państwa know-how i doświadczenie w branży oraz pracownicy są kluczem do osiągnięcia naszego celu. Badanie skierowane jest głównie do menedżerów i pracowników działów kadr pracujących w firmach obuwniczych we Włoszech, Hiszpanii, Polsce i Portugalii.[1] Projekt Bądź moim mentorem w miejscu pracy, współfinansowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” (2015) Unii Europejskiej. https://bmw.ctcp.pt/

 
0 z 19 z odpowiedziami
 

T