Question Title

* 1. Conform Declarației Universale a Drepturilor Omului, dreptul la un nivel de trai adecvat pentru sănătate și bunăstare include:

Question Title

* 2. O persoană poate deveni dependentă de droguri:

Question Title

* 3. Cum poate fi transmisă dependenţa de droguri?

Question Title

* 4. Cum recunoști o persoană care este dependentă de cocaină?

T