ANALIZA NEVOILOR DE FORMARE
European Incubator for Business Idea
Erasmus+ EU Programme

Acesta este un chestionar scurt privind nevoile de formare în domeniul antreprenoriatului și o să vă ia câteva minute să-l completaţi.
Acest chestionar are secţiuni diferite care trebuie completate cu nevoile dumneavoastră de formare. Vă rugăm sa răspundeţi la toate întrebările cu sinceritate pentru a identifica o imagine completă a nevoilor dumneavoastră de formare. Înainte de a începe completarea chestionarului vă rugăm să citiţi instucţiunile de mai jos şi să le urmaţi.
 
Imaginati- vă că sunteţi gata să începeţi o afacere în viitorul apropiat. Pentru a putea conduce/implementa efectiv bussines-ul aveţi nevoie de cunoştinţe relevante în diferite domenii, aptitudini, atitudini/comportamente.
Aici, mai jos, veţi vedea lista ariilor de cunoştinţe, activităţi şi atitudini/comportamente. Priviţi-le pe fiecare, reflectaţi la propriul nivel în fiecare domeniu şi apoi bifați în rubrica corespunzătoare.
Vă mulţumim pentru timpul acordat.

 

 

* 1. Care este nivelul tău actual de competențe/cunoștințe în următoarele domenii?

  Foarte puțin Puțin Mediu Bine Excelent Nu știu
1. Analiza mediului de piață
2. Cunoștințe de organizare și structura de management a companiei
3. Analiza eficienței produsului/serviciului
4. Cunoștințe relevante despre strategii de marketing
5. Instrumente de analiză
6. Cunoștințe despre indicatorii de performanță economică
7. Cunoștințe despre contabilitatea costurilor
8. Cunoștințe despre problem și procese juridice și financiare
9. Cunoștințe despre regulamentele EU
10. Cunoștințe despre brevete și reguli privind dreptul de autor
11. Cunoștințe de management financiar
12. Cunoștințe în managementul reurselor umane
13. Cunoștințe referitoare la principalele operațiuni manageriale (producție, logistică etc.)
14. Utilizarea noilor tehnologii pentru stimularea inovației
15. Cunoștințe despre modele de asigurare a calității
16. Cunoștințe în Marketingul Comunicării
17. Cunoștințe despre managementul aprovizionării
18. Cunoștințe privind implementarea TIC în Management

* 2. Care este nivelul tău actual de competențe de a efectua fiecare dintre următoarele activități?

  Foarte puțin Puțin Mediu Bine Excelent Nu știu
1. Realizați o analiză SWOT
2. Elaborați o analiză a pieței concurențiale
3. Realizați un studiu de piață pentru a indentifica nevoile consumatorilor
4. Realizați o hartă de poziționare
5. Definiți strategii de piață
6. Elaborați și implementați un plan de afaceri
7. Elaborați analiza pragului de rentabilitate
8. Elaborați o prognoză de vânzări
9. Identificați și organizați procedurile legale
10. Definiți termenii juridici ai afacerii
11. Știi să înregistrezi o companie
12. Evaluați nevoile financiare
13. Găsiți resurse financiare
14. Evaluați nevoia de resurse umane/personal
15. Realizarea unei declarații financiare
16. Proiectați structura organizatorică și organigrama
17. Coordonați resurse umane
18. Staliliți proceduri organizaționale și direcții de acțiune
19. Implementați un nou produs/serviciu
20. Concepeți un plan de marketing
21. Utilizați rețelele de socializare în scopul comunicării
22. Utilizați tehnologia digitală pentru a îmbunătăți oferta de servicii/produse
23. Coordonați canalele de distribuție
24. Gestionați procesele logistice

* 3. Cum considerați aptitudinile dumeavoastră în următoarele domenii?

  Foarte puțin Puțin Mediu Bine Excelent Nu știu
1. Aveți o abordare analitică
2. Aveți o abordare inovativă și creativă
3. Aveți abilitatea de a gândi strategic
4. Negociați aspectele juridice și fiscale
5. Respectați conformitatea cu procedurile organizaționale și cu misiunea companiei
6. Gândiți rațional
7. Respectați etica în afaceri
8. Aveți responsabilitate managerială
9. Sunteți flexibil la locul de muncă
10. Aveți o gândire deschisă
11. Sunteți obișnuiți cu mijloacele TIC
12. Sunteți obișnuiți cu rețelele de socializare
13. Aveți abilitatea de a scrie texte publicitare legate de afaceri
14. Aveți inteligență socială și emoțională

T