Rozpocznij!

Za pomocą tego kwestionariusza chcemy poznać i zebrać doświadczenia, dobre praktyki i historie sukcesu w dziedzinie społecznej i politycznej aktywności młodych obywateli i obywatelek Unii Europejskiej. Szczególnie zależy nam na doświadczeniach osób które przebywają (w celu studiowania, odbywania praktyk, wolontariatu czy pracy) w kraju innym niż ich kraj urodzenia - i/lub planujących pobyt (w celu studiowania, odbywania praktyk, wolontariatu czy pracy) poza krajem pochodzenia.


Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w krótkim badaniu, które pozwoli nam poznać Twoje doświadczenia i opinie!
Pytania, na które odpowiedzi są obowiązkowe, są oznaczone gwiazdką*.
Wypełnienie kwestionariusza zajmie ok. 15 minut.
Twoja opinia ma dla nas bardzo duże znaczenie.
Dziękujemy za decyzję, by wziąć udział w tym badaniu!

Zespół projektu "MyEU"

T